W naszej ofercie znajdziecie
Państwo następujące produkty:

– Beton towarowy
– Bloczki betonowe o wymiarze 140x240x380
– Pustak Alfa o wymiarze 240x240x490
– Nadproże L19 o długościach od 90 do 300cm, co 30cm
– Stropy „Teriva”
– Kształtki wieńcowe
– Systemy kominowe
– Pustaki wentylacyjne

certyfikat-icoZakład posiada Certyfikat
Zakładowej Kontroli Produkcji.

Rodzaje produkowanych betonów:

  • Mieszanka żwirowo-cementowa
    od 5,0 MPA do 9 MPa
  • Beton towarowy
    od B10=C8/10 do B30=C25/30
  • Stabilizacja cementem 1,5 MPa, 2,5 MPa
    zastosowana w budownictwie drogowym